ODESLÁNO

NÁZEV PROJEKTU: PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ OD 2 LET MŠ KOCOUR 2020 - 2022

REG.ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0017399 


PROJEKT JE ZAMĚŘEN NA PERSONÁLNÍ PODPORU (CHŮVA - POMÁHÁ PEDAGOGICKÉMU PRACOVNÍKOVI S PÉČÍ O DĚTI MLADŠÍ TŘÍ LET, A TO ZEJMÉNA V OBLASTI SEBEOBSLUHY, ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A INDIVIDUÁLNÍCH POTŘEB DÍTĚTE). V RÁMCI PROJEKTU PROBĚHNOU TAKÉ PROJEKTOVÉ DNY VE VÝUCE. CÍLEM AKTIVITY JE ROZVOJ KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI PŘÍPRAVY A VEDENÍ PROJEKTOVÉ VÝUKY, KTERÁ VEDE K ROZVOJI OSOBNÍCH A SOCIÁLNÍCH KOMPETENCÍ DĚTÍ, PODPOŘE INDIVIDUÁLNÍHO PŘÍSTUPU K DĚTEM A PRÁCI S HETEROGENNÍ SKUPINOU. NA TENTO PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA OD EU.

Název projektu: Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem MŠ Kocour

Reg.číslo projektu:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001957


Dvojjazyčný asistent pomůže dětem s OMJ více zapojit do vzdělávání a běžného života. Projekt cílí i na ostatní děti, které by měl naučit toleranci. Dále v rámci projektu probíhají intenzivní jazykové kurzy češtiny jako druhého jazyka. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od EU.

(c) MS kocour

Dobrovského 527/26, Praha 7, Letná

tel.: 731 751 107, kocour@mskocour.cz


Naše školka využívá mobilní aplikaci Twigsee.

(c) MS kocour

Dobrovského 527/26, Praha 7, Letná

tel.: 731 751 107, info@mskocour.cz